עירית יציב     Irit Yatziv

                                 ציור      Painting